મહિલા દિવસ પખવાડિયાની ઉજવણી કરાઈ

Women day

સુરત l  જિલ્લા કાનુની સેવા સત્તા મંડળના સચિવ સિનિયર સિવિલ જજ સી.આર.મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ મહિલા દિવસ પખવાડિયાની ઉજવણીના ભગરૂપે 103 ઇન્દિરાનગર આંગણવાડી, વેડ રોડ ખાતે કાનુની જાગૃતિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમા Plv કાંતાબેન જોગડિયા દ્વારા મહિલાઓના  બંધારણીય અધિકારો, મફત કાનુની સહાય, જાતીય હિંસાથી સુરક્ષા, પોકસો એકટ, વિશે માહિતી આપી અને પેમ્ફલેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું જેમા આંગણવાડી કાર્યકર નીલાબેન ગીલાતર સહીત મહિલાઓ તેમજ બાળકો જોડાયા હતા.